Raport Roczny2019

EN

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Skład zarządu Grupy Kęty S.A. na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu

Piotr Wysocki

Członek Zarządu

Tomasz Grela

Członek ZarząduW trakcie 2019 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki. W dniu 21 maja 2019 roku Pan Adam Piela złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu od dnia 31 maja 2019 roku. W dniu 7 czerwca 2019 roku Pan Rafał Lechowicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 7 czerwca 2019 roku.

Rada Nadzorcza w dniu 18 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Rafała Warpechowskiego z dniem 1 października 2019 roku na członka zarządu Spółki.

Podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu Spółki po wyżej wymienionych zmianach przedstawiony został na poniższym schemacie.

Prezes Zarządu - Dariusz Mańko

 • Kierowanie pracami Zarządu
 • Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność
 • Audyt wewnętrzny
 • Komunikacja
 • Koordynacja działań segmentów
 • Polityka zasobów ludzkich
 • Obsługa prawna
 • Nadzorowanie wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie opakowań giętkich

Członek Zarządu (ds. Finansowych) - Rafał Warpechowski

 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Relacje inwestorskie
 • Raportowanie zarządcze
 • Polityka zarządzania ryzykiem
 • Inwestycje kapitałowe oraz restrukturyzacje

Członek Zarządu (ds. Segmentu Wyrobów Wyciskanych) - Piotr Wysocki

 • Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie wyrobów wyciskanych
 • Współpraca z pozostałymi segmentami

Członek Zarządu (ds. Segmentu Systemów Aluminiowych) - Tomasz Grela

 • Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie systemów aluminiowych
 • Współpraca z pozostałymi segmentami


Rada Nadzorcza

W roku 2019 nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Szczepan Strublewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Niedziółka

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej

Piotr Kaczmarek

niezależny Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Kazimierczuk

niezależny Członek Rady Nadzorczej

Piotr Stępniak

niezależny Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Włodarczyk

niezależny Członek Rady Nadzorczej

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.