Raport Roczny2019

EN

Zarządzanie ryzykiem

Podstawowe ryzyka oraz ich wpływu a także stosowane narzędzia ograniczające poszczególne ryzyka przedstawia poniższe zestawienie:

Ryzyko walutowe

Ryzyko gwałtownych zmian cen podstawowych surowców

Ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, powódź, itp)

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na głównych rynkach

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Ryzyko wizerunkowe i ryzyko roszczeń związane z jakością produkowanych wyrobów

Ryzyko braku zgodności

Ryzyko deficytu wody na cele produkcyjne

Ryzyko bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych oraz zmian prawnych związanych z normami emisji

Ryzyko emisji do wód, gleby, powietrza zanieczyszczeń pochodzących z: infrastruktury, procesów produkcyjnych i magazynowych lub gospodarki odpadami niebezpiecznym

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.