Raport Roczny2019

EN

Kapitał ludzki i intelektualny

0

 

pracowników

0%


stanowią kobiety

0%


zatrudnionych udział wzięło w szkoleniach

Pracownicy to najważniejsza grupa naszych interesariuszy.

W spółkach funkcjonuje rodzaj dodatkowych świadczeń dla pracowników w postaci III filaru zabezpieczenia emerytalnego. Programem „Pogodna Przyszłość” objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia w spółce. W 2019 roku programem objętych było 45% zatrudnionych, w tym w SWW 84%, w SOG 78%. W SSA jest to liczba 5% z uwagi na fakt, że kilka lat temu program został zamknięty. W drugiej połowie roku 2019 r. spółki uruchomiły dodatkowy program emerytalny, na bazie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wpłaty na konto PPK pochodzą od pracodawcy, pracownika i państwa. Do programu przystąpiło 36% zatrudnionych w SWW, 37% w SOG i 33% w SSA.

Niezbędnym elementem rozwoju firmy jest nauka i zdobywanie doświadczeń przez pracowników. Pozwalają one nie tylko podnosić jakość czy efektywność pracy, ale umożliwiają też zwiększanie odpowiedzialności, a co za tym idzie – indywidualny rozwój, awans.

W spółkach definiowane są cele rozwojowe, a pracownicy zachęcani do zdobywania i poszerzania wiedzy. Szkolenia organizowane są w różnej formie: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, realizowane metodami tradycyjnymi, jak wykład czy warsztat lub w formie e-learningu. Tematyka obejmuje kwestie techniczne oraz tak zwane umiejętności miękkie.

Do osiągania postępu istotna jest również informacja zwrotna dotycząca uzyskiwanych wyników. Pracownik uzyskuje ją w toku codziennych obowiązków, natomiast raz w roku, podczas spotkań oceniających, przełożony wraz z pracownikiem dokonują podsumowania, czemu towarzyszą bardziej szczegółowe analizy. Na ich podstawie opracowywane są plany na kolejny rok.

Szczegółowy opis wskaźników znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku na stronach 39-46

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.