Raport Roczny2019

EN

Interesariusze

0

Klientów

0

Dostawców

0

Pracowników

Wierzymy, że pomyślność GRUPY KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy.

Relacje to jeden z ważniejszych aktywów każdej organizacji. W Grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A. dokładamy szczególnych starań na rzecz dialogu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Nasze relacje biznesowe oparte są na wartościach zawartych w Kodeksie Etycznym. Grono kilkunastutysięcy zdefiniowanych interesariuszy obliguje nas do należytej staranności w ramach kapitału relacyjnego.

Charakter Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. opisany w modelu biznesowym wskazuje jak istotnym elementem w strategicznej i operacyjnej działalności stanowi szeroko rozumiany dialog. Dialog ten to nic innego jak bieżące życie organizacji -codzienna praca, spotkania biznesowe i integracyjne, rozmowy telefoniczne. Nasze plany biznesowe, plany rozwoju naszej organizacji i nasze oddziaływania na społeczności lokalne i środowisko konfrontujemy z oczekiwaniami interesariuszy. To przede wszystkim interesariusze wyznaczają kierunki rozwoju naszej organizacji. Dzieje się tak poprzez zmiany uwarunkowań prawnych, potrzeby nowych pokoleń pracowników, wyzwania jakie stawia dbałość o kwestie klimatyczne. Nieustannie procesy są dopasowywane do wyzwań stawianych biznesowi w XXI wieku. Dążymy do wprowadzania rozwiązań przyjaznych klimatowi, w poszanowaniu kultury biznesu i mocnego nacisku na prawa człowieka w obecnym świecie.Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku. Działalność społeczną firma komunikuje na portalach zewnętrznych www.grupakety.com/odpowiedzialny_biznes; www.dziecipodbeskidzia.pl; oraz na FB Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia;

Odpowiadając na potrzeby interesariuszy przygotowała nowe kanały informacyjne: konto na portalu społecznościowym FB, konto na portalu Linkedin oraz dedykowany kanał Youtube; do bieżących kontaktów z pracownikami wykorzystywane są spotkania, intranet, newsletter oraz tablice ogłoszeń.

Firma kreuje przyszłość regionu aktywnie wspierając i udzielając się w lokalnym środowisku wspólnie z innymi firmami jak i społecznością lokalną. Każdego roku proces raportowania podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy (m.in. pracownikami i przedstawicielami społeczności lokalnych).

Każda organizacja świadomie podchodząca do zarządzania nastawiona jest na szeroki dialog i konfrontacje swoich działań, podejmowanych inwestycji czy wprowadzanych produktów z interesariuszami. Nasza organizacja skupia się na wiodących, do których Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. klasyfikuje: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i organy nadzorcze, czyli te grupy, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji. Poniższa tabela prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji z tymi grupami:

Pracownicy

Klienci

Akcjonariusze i potencjalni akcjonariusze

Dostawcy

Rada nadzorcza

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych

Władze lokalne

Społeczności lokalne

Organizacje emitentów

Organizacje biznesowe

Media

Konkurencja

Związki wewnątrz organizacji

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.