Raport Roczny2019

EN

Spółka na rynku kapitałowym

Akcje i akcjonariuszeAkcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9 569 947 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2019 i 2018 roku przedstawia się następująco:

Liczba akcji 31.12.2019 Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2018 Udział w kapitale

Nationale Nederlanden OFE

1 829 832 19,12% 1 836 002 19,23%

OFE AVIVA Santander

1 735 302 18,13% 1 762 985 18,47%

OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ

943 654 9,86% 946 571 9,92%

AEGON PTE

694 474 7,26% 688 823 7,22%

MetLife OFE

534 584 75,58% 509 873 5,34%

PTE Allianz Polska

489 576 5,12% 491 227 5,15%

Pozostali

3 342 526 34,93% 3 309 966 34,68%

Razem

9 569 947 100,00% 9 545 447 100,00%W trakcie 2019 roku (bazując na kursach zamknięcia):

  • średnia cena osiągnęła wartość 330 zł (spadek o 8% w porównaniu z zeszłym rokiem),
  • cena minimalna (8 października) wyniosła 279 zł a maksymalna (11 lutego) 363,50 zł,
  • zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2019 i 2018 roku) wyniosła +5%, dla porównania wskaźniki WIG i mWIG 40 w tym samym okresie pozostały na podobnym do końca 2018 roku poziomie,
  • średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 0,6 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł w 2018 roku.

Obowiązująca w ramach Strategii 2020 polityka dywidendowa zakłada wypłatę akcjonariuszom między 60% a 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A.


Zarząd szacuje, że średniorocznie Spółka wypłacać będzie akcjonariuszom w formie dywidendy 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A., a przy ustalaniu rekomendowanej Walnemu Zgromadzeniu wysokości dywidendy, Zarząd brał będzie pod uwagę m.in.:

  • relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
  • przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
  • wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji;
  • wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.