Raport Roczny2019

EN

Polityka środowiskowa - Grupa dla świata


ikona 1

0

wskaźników GRI

w obszarze środowiska

0

litrów

śmieci zebranych w akcji „Sprzątamy Beskidy”

0

Tys.

słoneczników zasianych w akcji „Siejemy słońce”

Wywieramy wpływ na środowisko, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwe ograniczony
Grupa Kęty S.A. jest partnerem ogólnopolskiej akcji „Rower POMAGA” – to akcja która łączy w sobie sport, dobroczynność i ekologię


Tylko w 2019 roku uczestnicy akcji wybierając rower jako środek transportu ograniczyli emisję CO2 o ponad 15 tys. ton

XXI wiek stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływów na zmieniający się klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. mając świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzi tak, aby ten wpływ był możliwe ograniczony.

Od 2015 roku w oświadczeniu o danych niefinansowych konsekwentnie prezentujemy aż 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem GRI. Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. systemu zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 140001:2015. Rejestr ten obejmuje wszystkie elementy działań spółek, w tym wyroby i usługi, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności danego aspektu dla interesariuszy oraz jego ciężar środowiskowy. W rezultacie dokonano wyboru wskaźników GRI: 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki GKK mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda, ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.

Odpowiadając na trendy i regulacje w zakresie neutralności klimatycznej Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. dąży do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez kreowanie przemysłu niskoemisyjnego oraz efektywnie korzystając z zasobów.

Analizując wpływ środowiskowy spółek szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. Emisje do powietrza stanowią bowiem źródło bezpośredniego oddziaływania na otoczenie. Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z uwagi na charakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych urządzeń jest niski. Spółki Grupy Kęty nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW, SSA i SOG jest CO2. Emitowany dwutlenek węgla pochodzi z procesu spalania gazu ziemnego w kotłach grzewczych, promiennikach, dopalaczach termicznych i nagrzewnicach oraz w piecach technologicznych.

Mocno pochylamy się nad tematem naszego wpływu na klimat i analizujemy ryzyka jakie mogą zaistnieć w naszej organizacji w związku z tym tematem, w naszych kapitałach wyodrębniliśmy kapitał naturalny. Są to nowe wyzwania i doświadczenia dla nas, niemniej traktujemy je priorytetowo i podchodzimy do nich w kategorii potencjałów.

Nasza Misja „dla przyszłości…", która powstała ponad 8 lat temu jest bardzo aktualna i wymaga od nas zaangażowania na rzecz dbania o dobra przyszłych pokoleń, o efektywne korzystanie z kapitału naturalnego jakim zarządzamy, kapitału ludzkiego, który jest nadzwyczajnym aktywem naszej organizacji. Chcemy tworzyć biznes spójny i zrównoważony. Chcemy się zmierzyć z oczekiwaniami i wyzwaniami XXI wieku i w miarodajny sposób pokazać w naszej strategii na kolejne lata, tak aby z perspektywy przyszłych pokoleń mogła być nazwaną strategią sukcesu.

Grupa Kęty stawia na edukację ekologiczną. W 2019 roku zaangażowana była w wiele projektów lokalnych i ogólnopolskich o charakterze ekologicznym. Do najważniejszych zaliczyć można:

Akcja Sprzątamy Beskidy – udział 631 osób, w tym 334 dzieci i młodzieży. Łącznie ze szlaków zebrano 10200 litrów śmieci.

Akcja Rower Pomaga - ograniczenie emisji CO2 o 15570 t 148 kg

Akcja Siejemy słońce- czyli nasadzenia słoneczników w całej Polsce.Akcja Listy dla Ziemi – dzieci w całej Polsce piszą Listy dla Ziemi podpowiadając dorosłym zachowania i pomysły proekologiczne. Czynny udział już po raz drugi brały dzieci pracowników Grupy Kapitałowej oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Z dumą prezentujemy Księgę Listów dla Ziemi.


Książka wspiera Bohatera – akcja edukacyjna w zakresie upcyklingu i nadania drugiego życia produktu polegająca na zbieraniu książek i organizowaniu charytatywnych kiermaszy.To wybrane akcje, w które czynnie zaangażowana jest Grupa Kapitałowa Grupy Kety S.A. Takimi prostymi, przyjaznymi projektami buduje świadomość ekologiczną a szerzej zrównoważonego rozwoju wśród swoich interesariuszy.

Szczegółowy opis wskaźników znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku na stronach 50-55

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.