Raport Roczny2019

EN

Profesjonalizm i etyka

0

OSOBY

przeszkolone z zakresu polityki antykorupcyjnej

0

członków

komisji Etyki Biznesu

0

 

Polityki szczegółowe

Jako firma kształtujemy relacje gospodarcze, społeczne i kulturowe w duchu poszanowania porządku prawnego wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.

Michał Malina – Rzecznik Etyki Biznesu w Grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A.: Nasza organizacja stawia mocny nacisk na rozwój procesów etycznych. Podyktowane to jest wieloma względami. Pierwszym i nadrzędnym jest to, że jako organizacja o skali międzynarodowej, z ponad 5 tysiącami pracowników, ponad 6 tysiącami kontrahentów stawiamy w relacjach biznesowych na profesjonalizm i etykę. Z drugiej strony śledzimy trendy rynkowe oraz nadchodzące rozwiązania prawne, które zobligują do tego typu działań wszystkie średnie i duże firmy w Polsce.

„Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania proekologicznych technologii”- to jeden z zapisów w naszym Kodeksie Etyki. http://grupakety.com/Media/files/Kodeks_Etyczny.pdf

Nadrzędnym dokumentem firmy regulującym kwestie etyczne i jednocześnie zbiorem wartości standardów moralnych, które przyświecają naszej organizacji i naszym pracownikom jest Kodeks Etyczny wraz z politykami szczegółowymi, m.in.: Polityką antykorupcyjną, Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów, Polityką poszanowania godności w miejscu pracy i Polityką różnorodności. Mocny nacisk w naszych wartościach etycznych stawiamy na kwestie środowiskowe. Wszystkie te dokumenty tworzą platformę wytycznych i standardów działania oraz nadrzędnych wartości w całej Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Zgodnie z przyjętym planem, o którym informowaliśmy interesariuszy w raporcie za rok 2018 rok 2019 był wypełniony szkoleniami z zakresu polityki antykorupcyjnej. Szkolenia zostały przeprowadzone w głównych segmentach biznesowych i wzięło w nich udział łącznie 133 osoby z kadry managerskiej. Organizacja wzmocniła również przekaz informacyjny do pracowników, którzy w codziennej pracy nie korzystają z zasobów informatycznych Grupy, gdzie załączone są wspomniane wyżej dokumenty. Zrobiła to poprzez montaż tablic z najważniejszymi zapisami Kodeksu Etycznego oraz informacją o możliwości i kanałach zgłaszania naruszeń Kodeksu na halach produkcyjnych.

Zapisy Kodeksu Etycznego wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości co do zachowań etycznych - przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się kilkutorowo- bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres mailowy- wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania.

Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2018 pozostała struktura monitorująca procesy etyczne. W roku 2019 w głównych segmentach biznesowych funkcjonowały Komisje Etyki Biznesu (powołane w Grupie Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.) a z poziomu Grupy Kapitałowej – Rzecznik Etyki Biznesu; Łącznie 15 osób. Przykładając dbałość do rozwoju procesów etycznych i kompetencji osób zaangażowanych organizacja przygotowała specjalne szkolenie dla Komisji Etyki Biznesu.

W 2019 roku wpłynęły dwa zgłoszenia naruszenia zasad opisanych w Kodeksie Etycznym. Oba wnioski wskazywały na naruszenie zasad w obszarze polityki Poszanowania godności w miejscu pracy w Segmencie Systemów Aluminiowych. Jeden z wniosków został wycofany przez zgłaszającego przed formalnym rozpoczęciem prac Komisji Etyki Segmentu. Drugi wniosek przeszedł proces weryfikacji przez Komisję i w efekcie prac nie potwierdzono naruszenia zasad Kodeksu Etycznego

Nie wpłynęły zgłoszenia w zakresie naruszenia przestrzegania praw człowieka oraz polityki antykorupcyjnej.

Kodeks etyczny również jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, mianowicie: „Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.” W roku 2019 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.