Raport Roczny2019

EN

O raporcie

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane po raz piąty. W opracowaniu spółka inspirowała się wytycznymi GRI STANDARDS. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2019 roku. Organizacja raportuje ten sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników) oraz obszar raportowania. Obszar raportowania zaznaczony jest na strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (str 9 Sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Grupa Kęty SA)* Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego 2019. Raportowane dane dotyczą w/w wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy w tekście odwołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Zakres raportowania ujęliśmy również w tabeli GRI. Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez GRI STANDARDS. Sprawozdanie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne.

Osobą nadzorującą proces tworzenia sprawozdania oraz osobą do kontaktu w sprawie raportu jest Zbigniew Paruch – Główny Specjalista ds. PR. Dedykowana grupa projektowa, która opracowywała niniejsze sprawozdanie wraz z Zarządem Grupy Kęty S.A. – wspólnie wypracowała istotne aspekty dla organizacji, które przedstawiamy w niniejszym raporcie. Przy ich wyborze decydującą rolę odegrała polityka CSR, która jest głównym dokumentem i filozofią działania firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania w tym obszarze. W raporcie skupiliśmy właśnie na tych aspektach starając się przekazać je w sposób wiarygodny, przejrzysty, wyważony porównywalny, dokładny i terminowy. Przy ich prezentacji staraliśmy

 • uwzględnienie interesariuszy,
 • istotność,
 • kontekst zrównoważonego rozwoju,
 • kompletność.

Istotną rolę w wyznaczaniu filozofii działania, kierunków zaangażowania ma Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na posiedzeniach którego zapadają główne decyzje związane z operacyjnym zarządzaniem całą Grupą Kapitałową zgodnie z wizją, misją i wartościami, które są dla nas nadrzędne. Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego audytora wybranego przez Radę Nadzorczą spółki - zakres niezależnej weryfikacji dotyczył tylko danych finansowych.

*raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych

W niniejszym raporcie prezentujemy istotne aspekty:

 • Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności:
  zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność i równość szans, edukacja i szkolenia, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

 • Prawa człowieka, a w szczególności:
  przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszania praw człowieka (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

 • Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności:
  społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w granicach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa).

 • Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności:
  surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom zgodności z regulacjami (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

Grupa Kęty S.A.

ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska
tel.: +48 (33) 844 60 00

www.grupakety.com

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.